Relación de municipios creados
Provincia Código Denominación Municipio del que se segrega  Fecha anotación REL Fecha de efectos
Pontevedra 36 902 6 Cerdedo-Cotobade 36 011 8 Cerdedo 14/12/2016 20/10/2016
36 012 3 Cotobade 14/12/2016 20/10/2016
 
Relación de municipios desaparecidos
Provincia Código Denominación Municipio al que se incorpora  Fecha de extinción
Pontevedra 36 011 8 Cerdedo 36 902 6 Cerdedo-Cotobade 20/10/2016
Pontevedra 36 012 3 Cotobade 36 902 6 Cerdedo-Cotobade 20/10/2016
 
Cambio de denominación de los municipios
Provincia Denominación nueva o en lengua vernácula Código Denominación anterior Fecha anotación REL
Araba/Álava Agurain/Salvatierra 01 051 3 Salvatierra/Agurain 17-03-16
Castellón/Castelló Llucena/Lucena del Cid 12 072 7 Lucena del Cid 15-06-16
Navarra Barañáin/Barañain 31 901 9 Barañain 01-03-16
Navarra Echarri/Etxarri 31 083 2 Echarri 01-03-16
Navarra Valle de Ollo/Ollaran 31 194 4 Ollo 13-01-16
Valencia/València Alboraia/Alboraya 46 013 7 Alboraya 19-04-16
Valencia/València Benissanó 46 067 3 Benisanó 01-04-16
Valencia/València Benissuera 46 069 2 Benisuera 21-10-16
Valencia/València Real de Gandia, el 46 211 4 Real de Gandía 15-06-16
 
Corrección en la denominación de los municipios    
Provincia Denominación corregida Código Denominación anterior
Almería Íllar 04 054 5 Illar
Granada Íllora 18 102 0 Illora
Jaén Espeluy 23 032 0 Espelúy