Resultados por comunidades autónomas. Base 2015

  1. Subelementos 1 Índices de cifra de negocios
  2. Subelementos 2 Índices de ocupación